www.xtec.cat

Page speed : 344 ms

Site Title : Inici. XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya

Charset : utf-8

Page Speed : 344 ms

Site Host : xtec.gencat.cat

Site IP : 83.247.151.214

Site Server : Apache

Site Language : ca-es

Alexa Rank : 7533

Keywords Density

Keyword Use Count(times) Use Rate(%)
formació25 times2.09 %
recursos19 times1.59 %
centres17 times1.42 %
normativa16 times1.34 %
educació13 times1.09 %
xarxa11 times0.92 %
suport11 times0.92 %
activitats11 times0.92 %
educatius10 times0.84 %
projecte10 times0.84 %
catalunya9 times0.75 %
accés9 times0.75 %
projectes9 times0.75 %
currículum9 times0.75 %
escolar9 times0.75 %
serveis9 times0.75 %
treball8 times0.67 %
escola8 times0.67 %
revista8 times0.67 %
educativa7 times0.59 %
dels7 times0.59 %
orientació7 times0.59 %
orientacions7 times0.59 %
experiències7 times0.59 %
lectura7 times0.59 %
programa7 times0.59 %
atenció7 times0.59 %
l'escola7 times0.59 %
número7 times0.59 %
xtec6 times0.50 %
documentació6 times0.50 %
pràctiques6 times0.50 %
àmbit6 times0.50 %
competències6 times0.50 %
inscripció6 times0.50 %
guies6 times0.50 %
salut5 times0.42 %
general5 times0.42 %
història5 times0.42 %
professionals5 times0.42 %
literatura5 times0.42 %
programes5 times0.42 %
primària5 times0.42 %
20165 times0.42 %
materials5 times0.42 %
professional5 times0.42 %
família5 times0.42 %
departament5 times0.42 %
d'ensenyament5 times0.42 %
sobre5 times0.42 %
form4 times0.33 %
oral4 times0.33 %
dimensió4 times0.33 %
diversitat4 times0.33 %
professorat4 times0.33 %
infantil4 times0.33 %
comunicació4 times0.33 %
llengua4 times0.33 %
llengües4 times0.33 %
música4 times0.33 %
informació4 times0.33 %
premis4 times0.33 %
concursos4 times0.33 %
marc4 times0.33 %
avaluació4 times0.33 %
ensenyaments4 times0.33 %
social4 times0.33 %
educatives4 times0.33 %
jornades4 times0.33 %
referència4 times0.33 %
l'aula4 times0.33 %
bàsiques4 times0.33 %
centre4 times0.33 %
d'estiu4 times0.33 %
biblioteca4 times0.33 %
innovació4 times0.33 %
l'usuari4 times0.33 %
consell4 times0.33 %
bústia4 times0.33 %
telemàtica3 times0.25 %
ciències3 times0.25 %
socials3 times0.25 %
valors3 times0.25 %
dansa3 times0.25 %
inserció3 times0.25 %
internet3 times0.25 %
segura3 times0.25 %
digital3 times0.25 %
batxillerat3 times0.25 %
mapa3 times0.25 %
plurilingüisme3 times0.25 %
educatiu3 times0.25 %
acadèmica3 times0.25 %
preguntes3 times0.25 %
freqüents3 times0.25 %
webs3 times0.25 %
recerca3 times0.25 %
artístics3 times0.25 %
curs3 times0.25 %
continguts3 times0.25 %

Link Analyse

Text Link Rel Target
zoologia/ca/recursos/ccnn/zoologia/_self
xtec mèdia/ca/recursos/media/
xtec - xarxa telemàtica educativa de catalunya/ca/
xarxa cb/ca/curriculum/xarxacb/
webs d'escoles/ca/curriculum/escolarural/websescoles/_self
webs de les zer/ca/curriculum/escolarural/webszer/_self
visual i plàstica/ca/recursos/visualplastica/
vídeos dels projectes/ca/recursos/projxarxa/videos-projectes/_self
vídeo/ca/recursos/media/video/_self
ús d'obres/ca/centres/propintel_dretauto/us_obres/_self
ús dels dispositius mòbils/ca/recursos/tecinformacio/usdispositiusmobils/_self
tutoria, avaluació i reflexions pedagògiques/ca/curriculum/pim/tutoriareflexions/_self
treball per projectes/ca/curriculum/xarxacb/treball-projectes/_self
treball de síntesi i projecte de recerca/ca/curriculum/eso/sintesi_recerca/_self
treball a l'aula/ca/curriculum/sep/estrametod/_self
tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/tecnologia_aprenentatge_coneixement/_self
tecnologies/ca/recursos/tecnologies/
tecnologia de la informació/ca/recursos/tecinformacio/
suport per al professorat/ca/recursos/dnee/suport/_self
suport lingüístic i social/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/suport-linguistic-social/_self
suport escolar personalitzat/ca/curriculum/sep/
sistemes de projecció interactiva/ca/recursos/tecinformacio/sistemesprojecciointeractiva/_self
serveis i recursos de suport/ca/curriculum/diversitat/recursos/_self
serveis educatius/ca/comunitat/serveicomunitari/serveiseducatius/_self
servei comunitari/ca/comunitat/serveicomunitari/
seqüències didàctiques/ca/curriculum/eso/sequencies/_self
salut docent i prevenció de riscos laborals/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/salut_docent_prevencio_riscos/_self
salut a l'escola/ca/comunitat/salutescola/
salut/ca/recursos/ccnn/salut/_self
revistes/ca/centres/alscentres/revistes/_self
referenciar materials/ca/centres/propintel_dretauto/materials/_self
recursos i orientacions/ca/comunitat/entorn_pee/entorn_pee_recursos/_self
recursos/ca/recursos/_self
ràdio/ca/recursos/media/radio/_self
química/ca/recursos/ccnn/quimica/_self
què és la propietat intel·lectual/ca/centres/propintel_dretauto/pi/_self
propietat intel·lectual i drets d'autoria/ca/centres/propintel_dretauto/
projectes en xarxa/ca/recursos/projxarxa/
projectes d'àmbit comunitari/ca/comunitat/entorn_pee/projectes-ambit-comunitari/_self
projectes/ca/projectes/_self
projecte educatiu/ca/centres/projeducatiu/
projecte de convivència/ca/centres/projeducatiu/convivencia/_self
programes diversificació curricular/ca/curriculum/diversitat/diversificacio/_self
programes de formació i inserció/ca/recursos/pqpi/
programari/ca/recursos/dnee/programari/_self
programació i robòtica/ca/recursos/tecnologies/programacio/_self
programa salut i escola/ca/comunitat/salutescola/programasalutescola/_self
programa intensiu de millora/ca/curriculum/pim/
professorat novell/ca/formacio/formaciocollectiusespecifics/professorat_novell/_self
probabilitat i estadística/ca/recursos/matematiques/probabilitat/_self
presentació/ca/comunitat/entorn_pee/entorn_pee_presentacio/_self
premis i concursos/ca/centres/alscentres/premis/_self
premi extraordinari/ca/curriculum/batxillerat/premiextra/_self
preguntes més freqüents/ca/centres/propintel_dretauto/pmf/_self
pràctiques educatives d'orientació/ca/curriculum/orientacioeducativa/practiques_educatives/_self
pràctiques educatives/ca/curriculum/idiomes/practiques/_self
pràctiques compartides/ca/comunitat/entorn_pee/entorn_pee_bonesp/_self
pqpi/ca/curriculum/professionals/curriculum_ense_prof_pqpi/_self
portafolis digital/ca/recursos/tecinformacio/portafolis/_self
plans educatius d'entorn/ca/comunitat/entorn_pee/
plans de formació de zona/ca/formacio/formacio-permanent-professorat/plans-formacio-zona/_self
plagi i honestedat acadèmica/ca/centres/propintel_dretauto/plagi/_self
pla tac/ca/centres/projeducatiu/platac/_self
pla salut escola i comunitat/ca/comunitat/salutescola/psec/_self
pla català d'esport a l'escola/ca/comunitat/esportescola/
orientacions/ca/curriculum/infantil/orientacions/_self
orientació educativa/ca/curriculum/orientacioeducativa/
orientació acadèmica i professional/ca/curriculum/orientacioeducativa/academica_professional/_self
organització i metodologia/ca/recursos/edinfantil/organitzacio/_self
objectius/ca/comunitat/serveicomunitari/objectius/_self
normativa/ca/curriculum/infantil/normativa/_self
música/ca/recursos/musica/
mòduls professionals/ca/recursos/pqpi/programesfi/_self
mòduls de formació general/ca/recursos/pqpi/modulsfg/_self
models transferibles/ca/comunitat/serveicomunitari/modelstransferibles/_self
metodologia: aprenentatge servei/ca/comunitat/serveicomunitari/aprenentatgeservei/_self
menjador escolar/ca/comunitat/salutescola/menjador/_self
medi ambient/ca/recursos/ccnn/mediambient/_self
materials de referència/ca/curriculum/xarxacb/materials/_self
matemàtiques/ca/recursos/matematiques/
marc per al plurilingüisme/ca/projectes/plurilinguisme/
mapes/ca/recursos/socials/mapes/_self
mapa de centres educatiushttp://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/mapaprogramacio/
llicències creative commons/ca/centres/propintel_dretauto/llicencies_cc/_self
llengües estrangeres/ca/recursos/lestrangeres/
llengües/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/llengues/_self
llengua occitana/ca/recursos/llenguaoccitana/
llengua catalana i literatura/ca/recursos/catala/
llengua castellana i literatura/ca/recursos/castella/
literatura catalana/ca/recursos/catala/literaturacatalana/_self
literatura/ca/recursos/castella/literatura/_self
línies de formació/ca/formacio/formacio-permanent-professorat/linies-formacio/_self
les meves activitats/ca/formacio/la-meva-formacio/les-meves-activitats/_self
lectura i escriptura/ca/curriculum/sep/lectura-escriptura/_self
la meva formació/ca/formacio/la-meva-formacio/
jornades i activitats/ca/curriculum/idiomes/jornades_activitats/_self
jornades de treball/ca/curriculum/xarxacb/jornades/_self
italià/ca/recursos/lestrangeres/italia/_self
iochttps://ioc.xtec.cat/educacio/
internet segura/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/_self
instituts de ciències de l'educació/ca/formacio/formacio-altres-institucions/instituts-ciencies-educacio/_self
inscripció direccions/ca/formacio/la-meva-formacio/inscripcio-direccions/_self
informació general/ca/formacio/formacio-permanent-professorat/informacio-general/_self
inclusió digital/ca/curriculum/diversitat/inclusiodigital/_self
il·lustrem les celebracions... des dels centres/ca/centres/celebracions/illustrem-les-celebracions...-des-dels-centres/_self
històric xarxa cb/ca/curriculum/xarxacb/instruments/_self
història oral/ca/recursos/socials/historal/_self
història de l'art/ca/recursos/socials/histart/_self
història de la música/ca/recursos/musica/historia/_self
història de catalunya/ca/recursos/socials/histcatalunya/_self
història/ca/recursos/socials/historia/_self
hàbits de treball/ca/curriculum/sep/orienthabits/_self
glossari terminòlogic/ca/curriculum/orientacioeducativa/glossari/_self
geometria/ca/recursos/matematiques/geometria/_self
geologia/ca/recursos/ccnn/geologia/_self
geografia/ca/recursos/socials/geografia/_self
gencat.cathttp://web.gencat.cat/
francès/ca/recursos/lestrangeres/frances/_self
fotografia/ca/recursos/media/fotografia/_self
formació professional/ca/curriculum/professionals/fp/_self
formació permanent del professorat/ca/formacio/formacio-permanent-professorat/
formació per a col·lectius específics/ca/formacio/formaciocollectiusespecifics/
formació general del professorat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/
formació en centres de treball/ca/curriculum/professionals/fct/_self
formació d'estiu/ca/formacio/formacio-estiu/
formació d'altres institucions/ca/formacio/formacio-altres-institucions/
formació científica, tecnològica i matemàtica/ca/formacio/formacio-estiu/formacio-cientifica-tecnologica-matematica/_self
formació/ca/curriculum/diversitat/formacio/_self
fons social europeu/ca/curriculum/educacioadults/fons-social-europeu/_self
física/ca/recursos/ccnn/fisica/_self
filosofia/ca/recursos/filosofia/
festes populars/ca/centres/alscentres/festespopulars/_self
famílies professionals/ca/recursos/famprof/
famílies/ca/curriculum/diversitat/families/_self
expressió escrita/ca/recursos/castella/expressioescrita/_self
experiències de centres/ca/curriculum/infantil/experiencies/_self
experiències/ca/curriculum/escolarural/experiencies/_self
estructura/ca/curriculum/idiomes/estructura/_self
estratègies metodològiques/ca/curriculum/pim/estrategies/_self
estada a l'empresa/ca/curriculum/batxillerat/estadaempresa/_self
escoles d'estiu/ca/formacio/formacio-estiu/escoles-estiu/_self
escola, família i entorn/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/escola_familia_entorn/_self
escola rural/ca/curriculum/escolarural/
escola i família/ca/comunitat/escolaifamilia/
equips directius/ca/formacio/formaciocollectiusespecifics/equips_directius/_self
equipaments als centres/ca/centres/equipaments-als-centres/
eoi/ca/formacio/formaciocollectiusespecifics/eoi/_self
ensenyaments professionals/ca/curriculum/professionals/
ensenyaments esportius/ca/curriculum/professionals/curriculum_ense_prof_esport/_self
ensenyaments artístics superiors/ca/curriculum/ensenyamentssuperiors/
ensenyaments artístics/ca/curriculum/professionals/artistics/_self
ensenyament d'idiomes/ca/curriculum/idiomes/
en general/ca/recursos/ccnn/engeneral/_self
emprenedoria/ca/recursos/emprenedoria/
els meus certificats/ca/formacio/la-meva-formacio/els-meus-certificats/_self
el treball de recerca/ca/curriculum/batxillerat/treballrecerca/_self
el món actual/ca/recursos/socials/mon/_self
edumet/ca/recursos/ccnn/edumet/_self
educació secundària obligatòria/ca/recursos/projxarxa/eso/_self
educació primària/ca/recursos/projxarxa/primaria/_self
educació infantil/ca/recursos/edinfantil/
educació física/ca/recursos/edfisica/
educació en valors socials i cívics/ca/recursos/edvalors/
educació d'adults/ca/curriculum/educacioadults/
economia/ca/recursos/economia/
documentació de referència/ca/curriculum/orientacioeducativa/doc_referencia/_self
documentació/ca/recursos/dnee/documentacio/_self
diversitat i nee/ca/recursos/dnee/
disseny/ca/curriculum/ensenyamentssuperiors/disseny/_self
dimensió sociocultural/ca/recursos/culturavalors/dimensio-sociocultural/_self
dimensió personal/ca/recursos/culturavalors/dimensio-personal/_self
dimensió interpersonal/ca/recursos/culturavalors/dimensio-interpersonal/_self
descoberta d'un mateix i dels altres/ca/recursos/edinfantil/descobertaunmateix/_self
descoberta de l'entorn/ca/recursos/edinfantil/descobertaentorn/_self
dansa/ca/curriculum/ensenyamentssuperiors/dansa/_self
curs d'accés als cicles formatius/ca/curriculum/professionals/curs_acces_cicles/_self
currículum i orientació/ca/curriculum/_self
currículum/ca/curriculum/infantil/curriculum/_self
cultura i valors ètics/ca/recursos/culturavalors/
cultura clàssica/ca/recursos/culturaclas/
creació/ca/recursos/musica/creacio/_self
continguts de les jornades d'orientació/ca/curriculum/orientacioeducativa/jornades/_self
conservació i restauració de béns culturals/ca/curriculum/ensenyamentssuperiors/conservacio/_self
comunitat/ca/comunitat/_self
comunicació oral/ca/recursos/castella/comunicacio/_self
comunicació i llenguatges/ca/recursos/edinfantil/llenguatges/_self
comprensió lectora/ca/recursos/castella/comprensiolectora/_self
competències bàsiques/ca/curriculum/competenciesbasiques/
col·laboracions/ca/comunitat/entorn_pee/entorn_pee_colabora/_self
classe sense fum 2016 - 2017/ca/comunitat/salutescola/classe-sense-fum-2016-2017/_self
cinema/ca/recursos/media/cinema/_self
ciències socials/ca/recursos/socials/
ciències de la naturalesa/ca/recursos/ccnn/
certificats i proves/ca/curriculum/idiomes/certificats/_self
cercador d'activitats/ca/formacio/formacio-permanent-professorat/cercador-activitats/_self
centres i aules/ca/curriculum/educacioadults/centresiaules/_self
centres educatius/ca/curriculum/diversitat/centreseducatius/_self
centres/ca/centres/_self
celebracions/ca/centres/celebracions/
capacitats, competències i currículum/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/capacitats_competencies_curriculum/_self
cançó, dansa, interpretacions/ca/recursos/musica/interpretacio/_self
càlcul i àlgebra/ca/recursos/matematiques/calcul/_self
botànica/ca/recursos/ccnn/botanica/_self
biologia humana/ca/recursos/ccnn/biologia_humana/_self
batxillerat/ca/recursos/projxarxa/batxillerat/_self
batxibacc/ca/curriculum/batxillerat/baccalaureat/_self
avaluar per aprendre/ca/curriculum/xarxacb/avaluarperaprendre/_self
avaluació/ca/curriculum/primaria/avaluacio/_self
aula/ca/curriculum/diversitat/aula/_self
audició/ca/recursos/musica/audicio/_self
atenció a la diversitat i la inclusió/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/atencio_diversitat_inclusio/_self
atenció a la diversitat/ca/curriculum/diversitat/
astronomia/ca/recursos/ccnn/astronomia/_self
artístics i esportius/ca/formacio/formaciocollectiusespecifics/artistics_esportius/_self
art dramàtic/ca/curriculum/ensenyamentssuperiors/artdramatic/_self
aprenentatge inicial de la lectura/ca/curriculum/primaria/ailectura/_self
any 2016/ca/centres/celebracions/2016/_self
any 2015/ca/centres/celebracions/2015/_self
any 2014/ca/centres/celebracions/2014/_self
any 2013/ca/centres/celebracions/2013/_self
any 2012/ca/centres/celebracions/2012/_self
any 2011/ca/centres/celebracions/2011/_self
any 2010/ca/centres/celebracions/2010/_self
any 2009/ca/centres/celebracions/2009/_self
anglès/ca/recursos/lestrangeres/angles/_self
anàlisi/ca/recursos/matematiques/analisi/_self
àmbit matemàtic/ca/curriculum/competenciesbasiques/ambitmatematic/_self
àmbit lingüístic/ca/curriculum/competenciesbasiques/ambitlinguistic/_self
àmbit digital/ca/curriculum/competenciesbasiques/ambitdigital/_self
àmbit científicotecnològic/ca/curriculum/competenciesbasiques/ambitcientificotecnologic/_self
alumnes/ca/curriculum/diversitat/alumnes/_self
alumnat nouvingut/ca/projectes/alumnatnou_self
alumnat d'origen estranger/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/
altres activitats d'estiu/ca/formacio/formacio-estiu/altres-activitats-destiu/_self
altes capacitats/ca/curriculum/sep/altescapa/_self
als centres/ca/centres/alscentres/
alemany/ca/recursos/lestrangeres/alemany/_self
actualització científica i didàctica/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/actualitzacio_cientifica_didactica/_self
activitats per a l'aula. àmbit matemàtic/ca/curriculum/pim/ambit-matematic/_self
activitats per a l'aula. àmbit lingüístic/ca/curriculum/pim/ambit-lingueistic/_self
activitats d'estiu en llengües estrangeres/ca/formacio/formacio-estiu/activitatsestiu/_self
activitats competencials/ca/curriculum/xarxacb/activitatscompetencials/_self
activitats/ca/centres/alscentres/activitats/_self
acords de coresponsabilitat i pacs/ca/projectes/coresponsabilitat/
acció social/ca/curriculum/diversitat/acciosocial/_self
accés a recursos/ca/recursos/_self
accés a projectes/ca/projectes/_self
accés a formació/ca/formacio/_self
accés a currículum i orientació/ca/curriculum/_self
accés a comunitat/ca/comunitat/_self
accés a centres/ca/centres/_self

Response Headers

Cache-Controlpublic, max-age=0
Connectionkeep-alive,Transfer-Encoding
Content-Typetext/html;charset=UTF-8
DateWed, 31 Aug 2016 11:57:51 GMT
Last-ModifiedWed, 31 Aug 2016 11:13:30 GMT
ServerApache
Transfer-Encodingchunked
X-Frame-OptionsSAMEORIGIN

Meta Tags

og:descriptioninici
og:imagehttp://xtec.gencat.cat/system/modules/cat.vass.wcm.template.common/resources/fwk/comuns/img/escut_gris.jpg
og:image:height442
og:image:secure_urlhttps://xtec.gencat.cat/system/modules/cat.vass.wcm.template.common/resources/fwk/comuns/img/escut_gris.jpg
og:image:width640
og:site_namextec - xarxa telemàtica educativa de catalunya
og:titleinici
twitter:cardsummary_large_image
twitter:descriptioninici
twitter:imagehttp://xtec.gencat.cat/system/modules/cat.vass.wcm.template.common/resources/fwk/comuns/img/escut_gris.jpg
twitter:site@gencat
twitter:titleinici
viewportwidth=device-width, initial-scale=1.0
x-ua-compatibleie=edge

H Tags

h2actualitat
als centres
destacats
directe a
premis i concursos
h3atenció a la diversitat
batxillerat
competències bàsiques
competències bàsiques de l'àmbit artístic
curs 2016-2017
departament d'ensenyament
el currículum a l'escola i a l'aula
el submarí
empaitalletres
inscripció oberta
internet segura
la fumera
la muntanya
l'impuls de la lectura
lliga de debat 2017
més premis i concursos
mschools
nova versió linkat edu 16.04
ordre ens/164/2016
perfils professionals
premis recerca jove prj 2016
programa intensiu de millora
serranova 2.0
sssssssssses
suport escolar personalitzat
toolbox - mschools
un món de colors
vallmajor

Css Files

1/web/.content/administratiu/css/portal_xtec.css
2/web/resources/fwkresponsive/fpca_capcalera/css/capcalera.css
3/web/resources/fwkresponsive/fpca_llista/css/fpca_llista.css
4/web/resources/fwkresponsive/fpca_llista_activitatagenda_calendari/css/llista_activitatagenda_calendari.css
5/web/resources/fwkresponsive/fpca_llista_graficdestacat/css/grafic_destacat.css
6/web/resources/fwkresponsive/fpca_llista_pestanyes/css/fpca_llista_pestanyes.css
7/web/resources/fwkresponsive/fpca_peu/css/fpca_peu.css
8/web/resources/fwkresponsive/fpca_peu_faldoginy/css/fpca_peu_faldoginy.css
9/web/resources/fwkresponsive/fpca_peu_faldollista/css/fpca_peu_faldollista.css
10/web/resources/fwkresponsives/common/css/bootstrap.min.css
11/web/resources/fwkresponsives/common/css/leaflet.min.css
12/web/resources/fwkresponsives/common/css/master.responsive.css
13/web/resources/fwkresponsives/common/css/styles.css
14/web/resources/fwkresponsives/common/img/favicon.ico

Javascript Files

1/web/.content/administratiu/js/enllac_capcalera_blank.js
2/web/resources/fwk/analytics/js/webtrends2.js
3/web/resources/fwkresponsive/fpca_capcalera/js/fpca_capcalera.js
4/web/resources/fwkresponsive/fpca_llista/js/fpca_llista.js
5/web/resources/fwkresponsive/fpca_llista_activitatagenda_calendari/js/llista_activitatagenda_calendari.js
6/web/resources/fwkresponsive/fpca_llista_pestanyes/js/fpca_llista_pestanyes.js
7/web/resources/fwkresponsive/fpca_peu/js/fpca_peu.js
8/web/resources/fwkresponsive/fpca_peu_faldollista/js/fpca_peu_faldollista.js
9/web/resources/fwkresponsive/fpca_peu_faldosocial/js/fpca_peu_faldosocial.js
10/web/resources/fwkresponsive/js/datepicker.js
11/web/resources/fwkresponsive/js/datepicker-i18n.js
12/web/resources/fwkresponsives/common/js/generic_responsive.js
13/web/resources/fwkresponsives/common/js/jquery.min.js
14/web/resources/fwkresponsives/common/js/master.min.js
15/web/resources/fwkresponsives/common/js/master.responsive.js