www.uv.es

Page speed : 3734 ms

Site Title : Universitat de València

Keywords : Universitat,

Charset : utf-8

Page Speed : 3734 ms

Site Host : www.uv.es

Site Server : nginx/1.9.1

Site Language : ca_es

Alexa Rank : 7705

Keywords Density

Keyword Use Count(times) Use Rate(%)
universitat20 times3.05 %
valència17 times2.60 %
estudiants11 times1.68 %
dels10 times1.53 %
informació7 times1.07 %
matrícula6 times0.92 %
postgrau6 times0.92 %
preinscripció6 times0.92 %
20166 times0.92 %
oficials5 times0.76 %
recerca5 times0.76 %
estudiantes5 times0.76 %
inscripció5 times0.76 %
gran5 times0.76 %
alumni4 times0.61 %
transparència4 times0.61 %
estudis4 times0.61 %
grau4 times0.61 %
ajudes4 times0.61 %
administrativa4 times0.61 %
màsters4 times0.61 %
empresa4 times0.61 %
d'investigació4 times0.61 %
relacions4 times0.61 %
internacionals4 times0.61 %
doctorat4 times0.61 %
docents4 times0.61 %
projectes4 times0.61 %
aquesta4 times0.61 %
cursos4 times0.61 %
curs4 times0.61 %
visió3 times0.46 %
idiomes3 times0.46 %
viure3 times0.46 %
portal3 times0.46 %
oferta3 times0.46 %
doctorats3 times0.46 %
títols3 times0.46 %
programa3 times0.46 %
convocatòria3 times0.46 %
oberta3 times0.46 %
tallers3 times0.46 %
hores3 times0.46 %
setembre3 times0.46 %
activitat3 times0.46 %
nivell3 times0.46 %
avançat3 times0.46 %
treballs3 times0.46 %
lingüística3 times0.46 %
saludable3 times0.46 %
premis3 times0.46 %
qualitat3 times0.46 %
valencià3 times0.46 %
2016-20173 times0.46 %
societat3 times0.46 %
política3 times0.46 %
cookies3 times0.46 %

Link Analyse

Text Link Rel Target
xarxa inalàmbrica/uvweb/servei-informatica/ca/serveis/generals/xarxa-comunicacions/xarxa-fils-eduroam-/descripcio-1285903060302.html_blank
viure a la universitat/uvweb/universitat/ca/universitat/viure-universitat/allotjament/borsa-vivenda-1285847621068.html
universitat de valència/uvweb/universitat/ca/universitat-valencia-1285845048380.html
tvhttp://mediauni.uv.es/
transparència/transparencia
títols propis de postgrau/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/titols-propis-postgrau/titols-propis-postgrau-1285846951212.html
sostenibilitat/campus-sostenible
servei d'investigació/uvweb/universitat/ca/recerca-transferencia/servei-investigacio/presentacio-1285946261514.html
relacions internacionals/uvweb/universitat/ca/relacions-internacionals-1285845043531.html4
recull de premsa/uvweb/universitat/ca/gabinet-premsa/recull-premsa-1285868044383.html
recerca i transferència/uvweb/universitat/ca/recerca-transferencia-1285845043514.html3
premi mavi dolç i gastaldo, 2016/uvweb/universitat/ca/agenda-uv/premi-mavi-dolc-gastaldo-2016-1285851282125/esdeveniment.html?id=1285977249897
preinscripció de doctorat per al curs 2016/2017/uvweb/universitat/ca/agenda-uv/preinscripcio-doctorat-curs-2016/2017-1285851282125/esdeveniment.html?id=1285972134218
preinscripció als 113 màsters oficials/uvweb/universitat/ca/agenda-uv/preinscripcio-113-masters-oficials-1285851282125/esdeveniment.html?id=1285964589244
portal de transparència/uvweb/transparencia-uv/ca/portal-transparencia-1285924287697.html
política privacitat/uvweb/universitat/ca/politica-privacitat/responsable-identificacio-titular-web-funcions-1285919116693.html
política cookies/uvweb/universitat/ca/politica-privacitat/politica-cookies/son-galetes--1285919089226.html_blank
plànols/uvweb/universitat/ca/universitat/viure-universitat/campus-1285847044442.html
pla estratègic 2016-2019/uvweb/universitat/ca/pla-estrategic//pla-estrategic-2016-2019/introduccio-1285972477544.html
pla d'igualtat/igualtat
personal tècnic i d'administració/uvweb/servei-recursos-humans-pas/ca/servei-recursos-humans--1285910936596.html
perfil de contractant/contratacion
parc científic/uvweb/universitat/ca/recerca-transferencia/parc-cientific/presentacio-1285946453317.html
òrgans de govern/uvweb/universitat/ca/universitat/organs-govern/introduccio-1285853449734.html
oferta de graus/uvweb/universitat/ca/estudis-grau/oferta-graus/oferta-graus-1285846094474.html
novetats/uvweb/universitat/ca/recerca-transferencia/novetats/novetats-1285855271161.html
notícies/uvweb/universitat/ca/llista-noticies-1285846070123/noticia.html
missió, visió i valors/uvweb/universitat/ca/universitat/missio-visio-valors/missio-1285924490521.html
matrícula per la nau gran nivell avançat/uvweb/universitat/ca/agenda-uv/matricula-nau-gran-nivell-avancat-1285851282125/esdeveniment.html?id=1285977202299
matrícula/uvweb/universitat/ca/estudis-grau/matricula/novetats-1285861954633.html
màsters oficials/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/novetats-1285846663404.html
llibreriahttp://puv.uv.es/
la uv en xifres/uvweb/universitat/ca/universitat/uv-xifres-1285853772681.html
la universitat de valència/uvweb/universitat/ca/videos/llista-videos/universitat-valencia-1285868042985/recurs.html?id=1285961943238
la universitat/uvweb/universitat/ca/universitat-1285845042109.html0
la tenda/latenda
la recerca a la uv/uvweb/universitat/ca/recerca-transferencia/recerca-uv/presentacio-1285946399308.html
la nau gran/uvweb/universitat/ca/agenda-uv/matricula-nau-gran-nivell-avancat-1285851282125/esdeveniment.html?id=1285977202299
la nau dels estudiants i les estudianteshttp://nauest.blogs.uv.es/
jardí d'aromàtiques en botelles reciclades/uvweb/universitat/ca/videos/llista-videos/jardi-aromatiques-botelles-reciclades-1285868042985/recurs.html?id=1285977368691
internacionalització/uvweb/universitat/ca/recerca-transferencia/internacionalitzacio/presentacio-novetats-1285946423521.html
inscripció per al 7é passeig saludable/uvweb/universitat/ca/agenda-uv/inscripcio-7e-passeig-saludable-1285851282125/esdeveniment.html?id=1285976523769
infouniversitat/infouni
informació i dinamització/uvweb/estudiantes_uv/ca/novetats-1285852853619.html
informació administrativa de postgrau/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/informacio-administrativa-postgrau/estudis-postgrau/masters-doctorats-1285896897473.html
informació acadèmica i administrativa/uvweb/universitat/ca/estudis-grau/informacio-academica-administrativa/calendaris/calendari-academic-1285849191297.html
incentius a la docència i la recerca en valencià/uvweb/universitat/ca/agenda-uv/incentius-docencia-recerca-valencia-1285851282125/esdeveniment.html?id=1285972761371
idiomes/uvweb/universitat/ca/universitat/idiomes/servei-politica-linguistica-1285847452249.html
història/uvweb/universitat/ca/universitat/historia-1285853103887.html
gabinets de salut/uvweb/servei-prevencio-medi-ambient/ca/gabinets-salut/gabinets-salut-1285899540687.html
futurs estudiants/uvweb/futuros_estudiantes/ca/novetats-1285852326437.html
finançament/uvweb/universitat/ca/recerca-transferencia/financament/presentacio-novetats-1285946409813.html
exposició 'ni captius ni desarmats'/uvweb/universitat/ca/agenda-uv/exposicio-captius-desarmats-1285851282125/esdeveniment.html?id=1285972311139
estudis de postgrau/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau-1285845043547.html2
estudis de grau/uvweb/universitat/ca/estudis-grau-1285845043459.html1
estudiants uv/uvweb/estudiantes_uv/ca/novetats-1285852853619.html
estudiants estrangers/relint
estructura organitzativa/uvweb/universitat/ca/universitat/estructura-organitzativa-1285853446013.html
esports/sesport
espai de formacióhttp://nauest.blogs.uv.es/
envia esdeveniment/editaagenda
entreu - seu electrònicahttp://entreu.uv.es/
entreuhttps://webges.uv.es/uventreuweb/
entorn d’usuarihttp://correu.uv.es/
english/uvweb/college/en/university-valencia-1285845048380.html
empresa/uvweb/empresa/ca/introduccio-1285853486272.html
emprenedoria/uvweb/universitat/ca/recerca-transferencia/emprenedoria/presentacio-novetats-1285946448373.html
emergències i seguretat/uvweb/universitat/ca/directori/emergencies-seguretat/emergencies-dins-horari-treball-1285949714693.html
el gran llibre de l'orxata i la xufa de valència/uvweb/universitat/ca/videos/llista-videos/gran-llibre-orxata-xufa-valencia-1285868042985/recurs.html?id=1285977368477
doctorats 2016-2017/uvweb/universitat/ca/agenda-uv/preinscripcio-doctorat-curs-2016/2017-1285851282125/esdeveniment.html?id=1285972134218
doctorats/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/doctorats/novetats-1285962349493.html
docents i investigadors/pdi
directori/uvweb/universitat/ca/directori/facultats-escoles-1285846794920.html
cooperació/uvweb/universitat/ca/relacions-internacionals/cooperacio/novetats-1285936523030.html
cookies/uvweb/universitat/ca/politica-privacitat/politica-cookies/son-galetes--1285919089226.html
convocatòria de premis 5ucv startup/uvweb/universitat/ca/agenda-uv/convocatoria-premis-5ucv-startup-1285851282125/esdeveniment.html?id=1285975587902
col·laboració amb empresa/uvweb/universitat/ca/recerca-transferencia/col-laboracio-empresa/presentacio-novetats-1285946441876.html
catàleg d'avantatges/ofertes/
castellano/uvweb/universidad/es/universidad-valencia-1285845048380.html
calendaris/uvweb/universitat/ca/universitat/calendaris/calendari-academic-1285952763560.html
calendari acadèmic 2016-2017/uvweb/universitat/ca/universitat/calendaris/calendari-academic-1285952763560.html
bústia uv/uvweb/universitat/ca/bustia-uv/contacta-1285850036774.html
bibliotequeshttp://biblioteca.uv.es
beques i ajudes/uvweb/universitat/ca/estudis-grau/beques-ajudes/novetats-1285862473803.html
benvinguda del rector/uvweb/universitat/ca/universitat/benvinguda-rector-1285853455876.html
avís legal/uvweb/universitat/ca/avis-legal/avis-legal-1285919088090.html
aula virtualhttp://aulavirtual.uv.es
alumni uv/uvweb/universitat/ca/universitat/alumni-uv-1285853445129.html
allotjament/uvweb/universitat/ca/universitat/viure-universitat/allotjament/borsa-vivenda-1285847621068.html
admissió/uvweb/universitat/ca/estudis-grau/admissio/novetats-1285852992253.html
ací/nauest
accessibilitat/uvweb/universitat/ca/accessibilitat/accessibilitat-1285917448966.html
+ vídeos/uvweb/universitat/ca/videos/llista-videos-1285868042985/recurs.html
+ esdeveniments/uvweb/universitat/ca/agenda-uv-1285851282125/esdeveniment.html?p2=0&p3=dia

Response Headers

Cache-Controlno-store, no-cache=set-cookie
ConnectionKeep-Alive
Content-Languageen-US
Content-Typetext/html; charset=UTF-8
DateWed, 31 Aug 2016 11:55:19 GMT
ExpiresThu, 01 Dec 1994 16:00:00 GMT
host_serviceFutureTenseContentServer:11.1.1.8.0
Keep-Alivetimeout=5, max=100
Last-ModifiedWed, 31 Aug 2016 11:55:19 GMT
Servernginx/1.9.1
Set-CookieJSESSIONID=0001yFjHnU5MdoQcLhHWMt76Bps:multiplicapub; Path=/
Transfer-Encodingchunked
VaryAccept-Encoding
X-Proxy-CacheEXPIRED

Meta Tags

content-typetext/html; charset=utf-8
google-site-verificationw-ybsbju4mmqmitlp4giet_mnclrtvb48xsyabk0fm0
robotsall
viewportwidth=device-width, initial-scale=1.0
x-ua-compatibleie=9

H Tags

h1universitat de valència
h2+ esdeveniments
+ vídeos
agenda uv
envia esdeveniment
viure a la universitat
h3art i propaganda. cartells de la universitat de valència
convocatòria de premis 5ucv startup
doctorats 2016-2017
el gran llibre de l'orxata i la xufa de valència
exposició 'ni captius ni desarmats'
incentius a la docència i la recerca en valencià
inscripció per al 7é passeig saludable
jardí d'aromàtiques en botelles reciclades
la nau dels estudiants i les estudiantes
la nau gran
la universitat de valència
matrícula per la nau gran nivell avançat
preinscripció als 113 màsters oficials
preinscripció de doctorat per al curs 2016/2017
premi mavi dolç i gastaldo, 2016

Css Files

1/recursos/fatwirepub/css/estilo.css
2/recursos/fatwirepub/css/estilo-azul.css
3/recursos/fatwirepub/css/humanity/jquery-ui-1.8.16.custom.css
4/recursos/fatwirepub/css/uv.css
5/recursos/fatwirepub/font-awesome/css/font-awesome.min.css
6/recursos/fatwirepub/img/logoapp_114.png
7/recursos/fatwirepub/img/logoapp_120.png
8/recursos/fatwirepub/img/logoapp_144.png
9/recursos/fatwirepub/img/logoapp_152.png
10/recursos/fatwirepub/img/logoapp_57.png
11/recursos/fatwirepub/img/logoapp_72.png
12/recursos/fatwirepub/img/logoapp_76.png

Javascript Files

1/recursos/fatwirepub/js/dropdown.js
2/recursos/fatwirepub/js/flexcroll.js
3/recursos/fatwirepub/js/html5lightbox.js
4/recursos/fatwirepub/js/jquery.idtabs.min.js
5/recursos/fatwirepub/js/jquery.tinycarousel.js
6/recursos/fatwirepub/js/jquery.ui.datepicker-ca.js
7/recursos/fatwirepub/js/jquery.ui.datepicker-es.js
8/recursos/fatwirepub/js/jquery-1.7.2.min.js
9/recursos/fatwirepub/js/jquery-ui-1.8.16.custom.min.js
10/recursos/fatwirepub/js/jquery-ui-timepicker-addon.js
11/recursos/fatwirepub/js/libplayerflvuv.js
12/recursos/fatwirepub/js/paracepas.js
13/recursos/fatwirepub/js/slider.js
14/recursos/fatwirepub/js/website.js