www.parliament.am

Page speed : 828 ms

Site Title : National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Site | parliament.am

Charset : utf-8

Page Speed : 828 ms

Site Host : parliament.am

Site IP : 212.34.236.180

Site Server : Apache/2.4.10 (Unix)

Alexa Rank : 179756

Keywords Density

Keyword Use Count(times) Use Rate(%)
ազգային12 times2.84 %
201610 times2.36 %
ժողովի9 times2.13 %
օգոստոսի9 times2.13 %
նախագահ7 times1.65 %
խմբակցություն6 times1.42 %
աշխատակազմ6 times1.42 %
նիստերի5 times1.18 %
խորհրդարանական5 times1.18 %
մշտական5 times1.18 %
հանձնաժողովներ4 times0.95 %
բարեկամական4 times0.95 %
արտաքին4 times0.95 %
հայաստանի4 times0.95 %
31-ին4 times0.95 %
հանդիպում4 times0.95 %
հարցերի4 times0.95 %
օրենսդրություն3 times0.71 %
նախագծեր3 times0.71 %
լուրեր3 times0.71 %
պատգամավորներ3 times0.71 %
խմբեր3 times0.71 %
նախագահի3 times0.71 %
հերմինե3 times0.71 %
միջազգային3 times0.71 %
մասին3 times0.71 %
ընտրողների3 times0.71 %
համար3 times0.71 %
գալուստ3 times0.71 %
փոխնախագահ3 times0.71 %
կենտրոնական3 times0.71 %
արեւելյան3 times0.71 %
եվրոպայի3 times0.71 %
երկրների3 times0.71 %
ընդունել3 times0.71 %
հայաստան-ճապոնիա3 times0.71 %
հանդիպել3 times0.71 %
30-ին3 times0.71 %
հանձնաժողովի3 times0.71 %
parliament2 times0.47 %

Link Analyse

Text Link Rel Target
օրենսդրությունlegislation.php?sel=alpha<ype=3&lang=arm
օրակարգում ընդգրկվածներdrafts.php?sel=onagenda&lang=arm
տեսանյութերchairman.php?page=videos&lang=arm
տեղեկատվությունnews.php?cat_id=2&newsid=8618&year=2016&month=08&day=30&lang=arm
պատգամավորներdeputies.php?lang=arm
պաշտոնական հանդիպումներchairman.php?page=meetings&lang=arm
ուղիղ հեռարձակումlive.php?lang=arm
որոշումներ, կարգադրություններchairman_decisions.php?lang=arm
նիստերի օրակարգերagenda.php?lang=arm
նիստերի սղագրություններtranscript.php?lang=arm
նիստերի ժամանակացույցcalendar.php?lang=arm
նիստերի արձանագրություններregister.php?lang=arm
նիստերagenda.php?lang=arm
նախագծերdrafts.php?lang=arm
միջխորհրդարանական հանձնաժողովներinternational.php?id=2&lang=arm
միջխորհրդարանական համաձայնագրերinternational.php?id=1&lang=arm
միջազգային խորհրդարանական կազմակերպություններinternational.php?id=3&lang=arm
ճեպազրույցներnews.php?cat_id=3&lang=arm
հղումներlinks.php?lang=arm
հհ օրենքներlegislation.php?sel=alpha<ype=3&lang=arm
հարցազրույցներnews.php?cat_id=5&lang=arm
հանձնաժողովներcommittees.php?lang=arm
հայաստանիմասինparliament.php?id=armenia&lang=arm
հայաստանի հանրապետության սահմանադրությունparliament.php?id=constitution&lang=arm
կենսագրությունchairman.php?lang=arm
խորհրդարանի մասինparliament.php?id=parliament&lang=arm
խմբակցություններ, խմբերdeputies.php?sel=factions&lang=arm
լուրերnews.php?lang=arm
լուսանկարներchairman.php?page=photos&lang=arm
իմ պատգամավորըdeputies.php?sel=mydeputy&lang=arm
ընտրողների հետ կապերfeedback.php?lang=arm
ընտրատարածքներdeputies.php?sel=full&ord=district&lang=arm
էլեկտրոնային քարտարանlibrary.php?lang=arm
էլեկտրոնային պաշարներlibrary.php?page=documents&lang=arm
ելույթներ, ուղերձներchairman.php?page=addresses&lang=arm
դեռեւս չընդգրկվածներdrafts.php?sel=introduction&lang=arm
գրադարանի մասինlibrary.php?page=about&lang=arm
գրադարանlibrary.php?page=about&lang=arm
բոլոր լուրերըnews.php?lang=arm
բարեկամական խմբերinternational.php?id=4&lang=arm
արտաքին հարաբերություններinternational.php?id=1&lang=arm
ասուլիսներ, հարցազրույցներchairman.php?page=announcements&lang=arm
ասուլիսներnews.php?cat_id=4&lang=arm
աշխատակազմstruct.php?lang=arm
այսօր խորհրդարանումnews.php?cat_id=2&lang=arm
այբբենական ցանկdeputies.php?sel=full&ord=alpha&lang=arm
ամբողջությամբ ընդունվածներdrafts.php?sel=approved&lang=arm
աժ ուղերձներlegislation.php?sel=alpha<ype=6&lang=arm
աժ որոշումներlegislation.php?sel=alpha<ype=4&lang=arm
աժ նախագահchairman.php?lang=arm
աժ հայտարարություններlegislation.php?sel=alpha<ype=5&lang=arm
ազգային ժողովի նախագահի աշխատակազմna_staff.php?sel=chairman_staff&lang=arm
ազգային ժողովի կանոնակարգparliament.php?id=bylaw&lang=arm
ազգային ժողովի աշխատակազմna_staff.php?lang=arm
webmaster@parliament.ammailto:webmaster@parliament.am
rss/news.php?view=rss&lang=arm
parliament.am էլ. փոստhttp://mail.parliament.am/
«օրինաց երկիր» խմբակցությունdeputies.php?sel=factions&groupingid=70&lang=arm
«հանրապետական» (հհկ) խմբակցությունdeputies.php?sel=factions&groupingid=71&lang=arm
«հայ յեղափոխական դաշնակցություն» խմբակցությունdeputies.php?sel=factions&groupingid=69&lang=arm
«հայ ազգային կոնգրես» խմբակցությունdeputies.php?sel=factions&groupingid=73&lang=arm
«ժառանգություն» խմբակցությունdeputies.php?sel=factions&groupingid=72&lang=arm
«բարգավաճ հայաստան» խմբակցությունdeputies.php?sel=factions&groupingid=68&lang=arm

Response Headers

Cache-Controlmax-age=60
ConnectionKeep-Alive
Content-Typetext/html; charset=UTF-8
DateWed, 31 Aug 2016 11:44:17 GMT
Keep-Alivetimeout=5, max=100
ServerApache/2.4.10 (Unix)
Transfer-Encodingchunked

Meta Tags

content-typetext/html; charset=utf-8
viewportinitial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no

Css Files

1/news.php?view=rss&lang=arm
2cover_arm.css

Javascript Files

1js/functions.js
2js/jquery-1.2.6.js