www.haypost.am

Page speed : 1047 ms

Site Title : Գլխավոր

Keywords : Հայփոստ - Փոստի ազգային օպերատոր,

Charset : utf-8

Page Speed : 1047 ms

Site Host : www.haypost.am

Site IP : 46.162.193.226

Site Server : Apache

Alexa Rank : 244201

Keywords Density

Keyword Use Count(times) Use Rate(%)
փոստային25 times5.26 %
դրամական19 times4.00 %
փոխանցումներ12 times2.53 %
ծառայություններ10 times2.11 %
առցանց10 times2.11 %
ծառայություն8 times1.68 %
փոստարկղեր8 times1.68 %
համակարգով8 times1.68 %
արագ8 times1.68 %
նամականիշեր6 times1.26 %
form6 times1.26 %
մասին5 times1.05 %
նորություններ5 times1.05 %
միջազգային4 times0.84 %
բաժանորդագրություն4 times0.84 %
բաժանորդագրության4 times0.84 %
բաժանորդագրվել4 times0.84 %
անվանական4 times0.84 %
դիմել4 times0.84 %
բիզնես4 times0.84 %
փոստ4 times0.84 %
ուղիղ4 times0.84 %
առաքման4 times0.84 %
մանրածախ4 times0.84 %
money4 times0.84 %
transfer4 times0.84 %
արտասահմանյան4 times0.84 %
վճարումներ4 times0.84 %
ծրարներ4 times0.84 %
գնել4 times0.84 %
հաշվիչ4 times0.84 %
ֆինանսական3 times0.63 %
հայաստանի3 times0.63 %
փոխանցումների3 times0.63 %
հետադարձ3 times0.63 %
հայրավանք3 times0.63 %
նամակներ2 times0.42 %
ծանրոցներ2 times0.42 %
պատասխան2 times0.42 %
կտրոններ2 times0.42 %

Link Analyse

Text Link Rel Target
ֆոտոարխիվhy/photo-gallery
ֆինանսական հաշվետվություններhy/financial-statements
ֆիլատելիստական խանութhy/1382960220
քարտ-մաքսիմումներhy/maxi-cards
փոստմարկետ/hy/1383313730_blank
փոստային միջազգային դրամական փոխանցումներhy/1381308926
փոստային հաշվիչhy/postal-calculator
փոստային բացիկներhy/postcards
տեսանյութերhy/videos
տարեկան թողարկման պլաններhy/annual-publicaton-plan
սոցիալական վճարումներhy/1378728077
սակագներhy/1371742183
նորությունների արխիվ >>hy/feed
նորություններhy/feed/cat/4
նամականիշով ծրարներhy/pre-stamped-envelopes
նամականիշերhy/stamps-years
միջազգային պատասխան կտրոններhy/1412170534
մեր ցանցըhy/our-network
մանրամասնhy/search
մանրածախ առևտրի ծառայություններhy/1386073908
ճամփորդական ապահովագրությունhy/1385368508
հետադարձ կապhy/feedback
հավաստագրեր և լիցենզիաներhy/certificates-and-licenses
հասցեական փոստային առաքման ծառայությունhy/1382946897
հայփոստն այսօրhy/about-haypost
հայրավանքhttp://hy.wikipedia.org/wiki/%d5%80%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b6%d6%84_blank
հայտարարությունhy/haypost-tender-for-spitak-1471352019
հայhy
համագործակցությունhy/internal-cooperation
հաճախորդի իրավունքըhy/consumer-s-right
հ.տ.հ.hy/faq
կոնտակտներhy/contacts
կոմունալ վարձավճարներhy/1381304477
կարիերաhy/career
կարգավորող դաշտhy/regulations
կայքի քարտեզhy/sitemap
դրամական փոխանցումների հաշվիչhy/money-transfer-calculator
դիմել առցանցhy/apply-online
գրանցվել/hy/1383313730index.php?route=account/register
գտնել փոստային դասիչըhy/find-postal-index
գնումներhy/procurement
գնել նամականիշ առցանց/hy/1383313730_blank
բիզնես փոստային ծառայությունhy/1382943575
բաժանորդագրվեք ամսագրերի և թերթերիhy/subscribe-online
բաժանորդագրվել առցանցhy/subscribe-online
բաժանորդագրության մասինhy/1382971398
արգելված իրերhy/prohibited-items
արագընթաց փոստային ծառայություն emshy/1371742235
առաջին օրվա ծրարներhy/fdcs
ապպա դիմումhy/appa-request
անվանական փոստարկղերhy/1382970896
անշարժ գույքhy/1382973559
անհասցե փոստային առաքման ծառայությունhy/1382947187
русru
stamps.am/hy/stamps-years_blank
postmarket/hy/1383313730_blank
locations and hourshy/our-network
haypost usa corphttp://haypost-usa.com/
forsage համակարգով արագ դրամական փոխանցումներhy/1381318237
engen

Response Headers

Cache-Controlno-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
ConnectionKeep-Alive
Content-Typetext/html
DateWed, 31 Aug 2016 11:31:47 GMT
ExpiresThu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Pragmano-cache
ServerApache
Set-Cookiehaypost=02h6dld55o9i4t02775t5edr35; path=/
Transfer-Encodingchunked
X-Powered-ByPHP/5.4.28

Meta Tags

viewportwidth=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0
x-ua-compatibleie=10; ie=9; ie=8; ie=7

Css Files

1css/component.css?rev2
2css/hy.css?rev1
3css/idevices.css?rev4
4css/style.css?rev21
5css/ui-lightness/jquery-ui-1.10.3.custom.min.css
6fancybox/jquery.fancybox.css
7pics/haypost_favicon.ico

Javascript Files

1//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-4e8467d8690a88e1
2fancybox/jquery.fancybox.pack.js
3http://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false
4js/functions.js?rev10
5js/jquery.cycle.all.js
6js/jquery.dlmenu.js?rev1
7js/jquery-1.9.1.min.js
8js/jquery-ui-1.10.3.custom.min.js?rev1
9js/mobfunctions.js?rev2
10js/modernizr.custom.js